Surfin Senses

INFORMATION:

Senses Medical (SM) är ett nytt vård-bolag med en spännande profil och inriktning för dagens primärvård och företagshälsovård som vill möta de nya  krav  och utmaningar som ställs på det framtida moderna omhändertagandet av såväl enskilda patienter som företagaren.

Senses Medical (SM) strävar efter att arbeta utifrån ett kognitivt-beteende-
mässigt förhållningssätt och med perspektiv ur en  s k integrativ vårdmodell.

Vårdfilosofin förenar hjärta och själ,humanism och mångtusenårig visdom i begreppet mindfullness med patienten i centrum. 

Med nyfikenhet,lekfullhet ,glädje och tolerant sinnelag erbjuds  vård som  förenar evidens-baserad skolmedicin 
med komplementär-alternativmedic-
inska behandlingsmodeller  för att optimera hälso och sjukvård för den enskilde i sina olika livsfaser .

Verksamheten influeras även av  österländska traditioner men fast förankrade i västerländskt vetenskapsteoretisk grund för optimal kvalitet i sitt omhändertagande.

 NYHETER:

 

08.01.14 »

Möte med Landstinget ang auktorisation Vårdval Stockholm.

07.12.15 »

Möte Hilton Hotel kl 10.00.

07.12.12 »

Möte med SportCore ang samarbete.

00.00.00 »

Planering.

Dagordning.

LÄNKAR:

 

Senses Medical

Boka Tid

Behandlingar

Aktuellt

Kurser Seminarier

Kontakta Senses

 

SensesMedical.Com © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use

 SENSES MEDICAL health care unit